Heeft u een klacht over uw oefentherapeut Cesar of Mensendieck? U kunt er iets mee doen!

U bent onder behandeling -of u bent onder behandeling geweest van een oefentherapeut Cesar of Mensendieck. Deze zal al het mogelijke doen u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent ontevreden over bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen. Hieronder leest u wat u in een dergelijke situatie kunt doen.

1. Uw probleem bespreken met uw oefentherapeut
Bespreek eerst uw probleem met uw oefentherapeut Cesar of Mensendieck. Maak daarvoor een aparte afspraak, zodat hij/zij voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

2. Advies en ondersteuning van het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
Als u het moeilijk vindt uw oefentherapeut Cesar of Mensendieck rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een Zorgbelangorganisatie bij u in de buurt. Een Zorgbelangorganisatie kan u informatie geven over uw rechten als patiënt. Een medewerker van de Zorgbelangorganisatie kan u ook helpen, bijvoorbeeld door samen met u een gesprek te hebben met de oefentherapeut of door u te helpen met het schrijven van een brief. Een Zorgbelangorganisatie werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en vormt een onderdeel van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie.

3. Beoordeling door de Klachtencommissie Paramedici
Misschien wilt u hulp bij het oplossen van het verschil van mening met uw oefentherapeut Cesar-Mensendieck. Of u heeft een serieuze klacht en wilt een uitspraak. Hiervoor is er een website www.klachtenloketparamedici.nl en een loket waar cliënten, als zij niet tevreden zijn over de geboden paramedische zorg, terecht kunnen met vragen (030-3100929 tussen 09.00 – 12.30 uur / info@klachtenloketparamedici.nl). Daarnaast is een externe klachtenfunctionaris aangesteld en is een geschillencommissie gevormd. Deze bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een ambtelijk secretaris, een cliëntvertegenwoordiger en een lid beroepsgenoot.

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd bellen naar de praktijk op 06 - 81 08 34 32. U kunt ook mailen naar praktijk@tempeloefentherapie.nl.