Veel mensen komen op verwijzing van de huisarts of specialist naar ons toe. Sinds 1 juli 2008 zijn oefentherapie Cesar en Mensendieck direct toegankelijk (DTO) geworden en heeft u geen verwijzing nodig.

Wat is DTO en waarom?
DTO (directe toegankelijkheid) geeft u de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van uw huisarts, een oefentherapeut Cesar of Mensendieck in te schakelen. Ook zonder klachten, bij ontevredenheid over uw (werk)houding, wanneer u moeite heeft met ontspannen, als u begeleiding wilt rondom uw zwangerschap, etc. kunt u uitstekend en direct bij de oefentherapeut terecht.

Indien u zich afvraagt of oefentherapie cesar of mensendieck zinvol is bij uw klachten en/of hulpvraag neemt u dan gerust contact met ons op via 06 - 81 08 34 32. U kunt ook mailen naar praktijk@tempeloefentherapie.nl.

Hoe gaat DTO in z’n werk?
De cliënt die zich (rechtstreeks) heeft aangemeld, zal door de oefentherapeut eerst zorgvuldig worden gescreend. Deze screening duurt zo’n tien minuten en moet aan het licht brengen of er een indicatie is voor verder oefentherapeutisch onderzoek of dat het raadzaam is dat u toch eerst een arts raadpleegt. Als er geen reden is om eerst een arts raad te plegen zal de oefentherapeut verder gaan met het oefentherapeutisch onderzoek. Er volgen aanvullende vragen en onderzoeken waarna wordt vastgesteld of de klacht een indicatie vormt voor oefentherapie. Zo ja dan volgt de laatste stap, het opstellen van een behandelplan. Zo niet dan zal samen met u worden gekeken naar een andere oplossing. Houd wel in gedachten dat de oefentherapeut niet bevoegd is om een diagnose te stellen.

Is DTO voor iedereen?
In principe geldt de directe toegankelijkheid voor iedereen in Nederland. Voorwaarden zijn er niet aan verbonden, dus het maakt niet uit wat de hulpvraag is of wat de klachten zijn. Het kan zijn dat (nog) niet elke zorgverzekeraar DTO vergoedt. Daarom adviseren wij iedereen die kiest voor de directe toegankelijkheid van een oefentherapeut Cesar of Mensendieck: bekijk uw polisvoorwaarden en/of vraag uw oefentherapeut.