Als u 24 uur volledig klachtenvrij bent, bent u genezen van Corona. Echter betekent genezing meestal niet dat u ook volledig bent hersteld. Veel voorkomende Long-COVID restklachten zijn:

 • Spierzwakte (denk hierbij naast de grotere spiergroepen ook aan romp, slik- en ademhalingsspieren);
 • Conditieverlies;
 • Gewrichtsklachten;
 • Vermoeidheid;
 • Balansproblemen.

Onze behandeling

Wij helpen u bij het revalideren na COVID-19 en begeleiden u in het opbouwen van uw spierkracht en conditie. Ook kunnen wij u bijstaan bij kortademigheid en vermoeidheid. Tijdens onze behandelingen besteden wij aandacht aan het opbouwen van uw dagelijkse activiteiten en helpen u in het hervinden van de balans in activiteit en ontspanning. U krijgt van ons praktische tips en trucs aangereikt, die u zelfstandig kunt toepassen in uw dagelijks leven.

Tijdens de intake bespreken wij uw klachten en nemen wij een aantal testen af op het gebied van:

 • Algehele gezondheid;
 • Spierkracht;
 • Conditie;
 • ADL-functie;
 • Ademspierkracht.

Op basis van dit intakegesprek en de scores van de verschillende testen stellen wij samen met u een op maat gemaakt revalidatieprogramma op.

Vergoeding therapie

Behandeling van ernstige klachten als gevolg van COVID-19 kan momenteel worden vergoed vanuit uw basisverzekering. Deze Long-COVID herstelzorg betreft maximaal 50 sessies fysio- of oefentherapie, 8 uur ergotherapie en 7 uur diëtetiek. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft een verwijzing van uw medisch specialist of huisarts voor herstelzorg na COVID-19 nodig;
 • Uw eerste behandeling dient binnen één maand na deze verwijzing plaats te vinden;
 • Na 3 maanden rapporteert iedere betrokken paramedicus aan de huisarts over de voortgang van de revalidatie behandeling;
 • De herstelzorg geldt voor een maximale duur van 6 maanden (vanaf de datum van de eerste zitting);
 • Na 6 maanden vindt evaluatie plaats. Als de zorg moet worden voortgezet, is een indicatie voor verlenging door een medisch specialist vereist;
 • De aanspraak is inclusief multidisciplinaire afstemming en coördinatie;
 • De paramedicus handelt en rapporteert volgens de door beroepsgroep gehanteerde standpunten en/of richtlijnen aangaande COVID-zorg;
 • U dient toestemming te geven dat behandelgegevens (data) gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Voor meer informatie of vragen over deze revalidatie behandelingen kunt u altijd bellen naar de praktijk op 06 - 81 08 34 32. U kunt ook mailen naar praktijk@tempeloefentherapie.nl.